Vänfloder eller vänkuster

Vänfloder, vänsjöar eller vänkuster kan vara ett inspirerade sätt att knyta kontakter med människor, skolor och samhällen vid andra floder i världen för att byta erfarenheter, få nya kunskaper och skapa ett globalt perspektiv.

Detta kan vara särskilt intressant för skolor som en utveckling av Vattnet i skolan.

illustration för verktyget vänfloder eller vänkuster

Ett Childrens meeting place (UN) i form av Varbergs äldsta träd är invigt med vatten från Himleån. Foto: Peter Nolbrant.

Tid

Obestämd

Antal

Obestämt

Hur

Ofta har kommuner vänorter där utbytet kan utvecklas till ett fokus på vatten. Både lokala föreningar och riksföreningar kan redan ha utvecklade kontakter med orter i andra länder. Genom dessa kontakter kan exempelvis en skola i Sverige knyta kontakt med andra skolor och vattensystem i andra delar av världen.

Vad behövs?

  • Kontakt med en skola i ett annat land.

Läs mer

Publicerad: 2019-11-07
Sidansvarig: Webbredaktion