Sammanställning av bidragsmöjligheter

En sammanställning av olika bidrag för åtgärder eller åtgärdsunderlag som planeras underlättar för de som ska göra ansökningar.

illustration av verktyget sammanställning av bidragsmöjligheter

Foto: Peter Nolbrant

Hur

  1. Sammanställning för stöd kan laddas ner och lämpliga stöd för åtgärder som planeras ses ut.
  2. Sökande kan exempelvis vara vattenråd, kommuner, föreningar, företag och markägare.

Vad behövs?

För att göra ansökan kan det behövas en vattenrådssamordnare, kommuntjänsteperson eller anlitad konsult.

Att tänka på

Havs- och vattenmyndigheten uppdaterar regelbundet information på sin webbplats om stöd och bidrag för vattenrelaterade åtgärder. Det finns även stor kunskap hos länsstyrelser om vilka medel som kan söka.

Läs mer

Publicerad: 2019-11-11
Sidansvarig: Webbredaktion