Naturguideutbildning

Naturguideutbildning används för att inspirera, utbilda och sänka tröskeln så att fler personer ska våga hålla i egna lokala naturguidningar eller vattendragsvandringar.

Det kan vara ett bra sätta att skapa fler lokala vattengrupper och lokala aktiviteter i avrinningsområdet.

illustration för verktyget naturguideutbildning

Foto: Peter Nolbrant

Tid

7-12 timmar för kursen och ungefär lika mycket i förberedelsetid.

Antal

5-15 personer.

Hur

  1. Vattenrådet arrangerar och bjuder in intresserade till en serie av träffar.
  2. Ett koncept med upplägg och Powerpoint-presentationer är framtaget och provat.
  3. Under en serie på 3-4 träffar om 2-3 timmar kan ni gå igenom utbildningen.
  4. Utbildningen kan med fördel läggas upp som studiecirkel.
  5. Kursen avslutas med att de som vill arrangerar egna vattendragsvandringar dit kursdeltagarna bjuds in.

Vad behövs?

  • Utbildningsledare.
  • Powerpoint-presentationer.
  • Projektor och duk.

Att tänka på

  • Utbildningen kan göras i samarbete med studieförbunden.
Publicerad: 2019-11-07
Sidansvarig: Webbredaktion