Myndighetssamverkan

Vid arbete med lokala projekt är det värdefullt med samverkan med myndigheter som kommuner, länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Trafikverket, Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket.

De kan ge värdefullt input i det lokala projektet. Ofta driver myndigheter egna projekt som är bra att känna till och som de lokala projekten kan samverka med. På myndighetsnivå kan det också bidra med större helhetssyn inom och mellan myndigheter, vilket gör deras arbete effektivare.

illustration för verktyget myndighetssamverkan

Foto: Peter Nolbrant

Tid

4-16 timmar.

Antal

10-40 personer.

Hur

  1. De myndigheter som berörs kan bjudas in att medverka och information om arbetet skickas till dem. De som arbetar på en mer regional nivå kan vara kommuner, länsstyrelser, Skogsstyrelse, Trafikverk och Vattenmyndighet. Även andra statliga verk som Jordbruksverk, Havs- och Vattenmyndighet och Naturvårdsverk kan i vissa fall vilja delta.
  2. Myndigheterna kan också delta på ett formellt sätt i styrgrupp eller referensgrupp.

Vad behövs?

  • Det är fördel att ha en processledare och samordnare i arbetet.

Läs mer

  • För att ta del av exempel på samverkan, lyft frågan till kontaktpersonen från länsstyrelsen i vattenrådet eller kontakta Vattenmyndigheten.
Publicerad: 2019-11-11
Sidansvarig: Webbredaktion