Lokal synoptisk provtagning

Ofta finns samordnad recipientkontroll (vattenprovtagning) som kommuner och större företag inom avrinningsområden deltar i. Detta är ett ganska grovmaskigt nät av provpunkter.

Ibland vill man ha en mer finmaskig och lokalt anpassad provtagning för att se var i ett område den mesta erosionen och näringstillförseln sker. Att få ett bättre lokalt underlag skapar bättre trovärdighet som motiverar till åtgärder. Genom att markägare involveras ökar också deltagandet, trovärdigheten samt möjligheten att sprida resultatet till fler.

illustration för verktyget lokal synoptiskt

Foto: Rasmus Kaspersson

Tid

40-60 timmar.

Antal

2-10 personer.

Hur

 1. Arbetsgrupp bildas.
 2. Intresserade lokala markägare eller vattengrupp kan planera, samordna och genomför provtagning i samarbete med kommunen eller kommunalt vattenbolag som kan bidra med de kemiska analyserna.
 3. Provtagning bör göras vid minst fyra tillfällen vid lågflöden, medelflöden och högflöden. Fler tillfällen under året ger dock högre säkerhet. Genom att vid samma tillfälle ta prover i vattendraget och i tillförande biflöden får ni snabbt en bild av hur tillförseln av näring fördelas inom området.
 4. Resultatet kan behövas sammanställas och analyseras med hjälp av delavrinningsområdenas arealer.
 5. Resultatet kan användas för fortsatta seminarier och information om åtgärder som kan göras.

Vad behövs?

 • Provflaskor och vattenhämtare.
 • Kontakt med någon som kan analysera proverna.
 • Kunskap om hur ni beräknar näringstransporter och GIS-kunnig person.
 • Kartunderlag.

Att tänka på

 • Kommunicera och informera markägare om den pågående provtagningen, vilket både skapar tillit och intresse.

Läs mer

 • För att ta del av exempel på synoptisk provtagning, lyft frågan till kontaktpersonen från länsstyrelsen i vattenrådet eller kontakta Vattenmyndigheten.
Publicerad: 2019-11-11
Sidansvarig: Webbredaktion