Dagens art eller kulturhistoriska miljö

Detta är ett sätt att öka kunskapen om typiska eller särskilt intressanta arter, ekosystem och kulturhistoriska miljöer inom avrinningsområdet.

Det kan göras genom återkommande kortare föredrag, gärna med bilder, som inledning på möten.

illustration för verktyget dagens art eller kulturhistoriska miljö

Foto: Peter Nolbrant

Tid

15-30 min.

Antal

5-50 personer.

Hur

  1. Kort föredrag med bilder om art, biotoper eller kulturhistoriska miljöer från vattensystemet, i samband med återkommande möten. Någon eller några personer i gruppen kan hålla i detta.

Vad behövs?

  • Projektor och duk.
  • Eventuellt annat användbart visningsmaterial

Att tänka på

  • Det är viktigt att använda många bilder som illustrerar. Texter i presentationer bör hållas ytterst korta.

Publicerad: 2019-11-07
Sidansvarig: Webbredaktion