Blå målklassning

Detta är en välprövad metod att bedöma tillståndet hos mindre vattendrag i skog utan att ni behöver vara biolog. Metoden kan användas av markägare och vattengrupper och på så sätt öka det lokala intresset och kunskapen om hänsyn och åtgärder längs vattendragen.

Den kan även användas för att göra uppföljning av vattendrag efter åtgärder. Metoden används numera i blå skogsbruksplaner och blir på så sätt också ett kvitto på hänsynsfullt skogsbruk.

illustration för verktyget blå målklassning

Foto: Peter Nolbrant

Tid

2-8 timmar beroende på omfattning.

Hur

  1. För skogsvatten finns redan en metod som används. Beskrivningar över metoden och blankett för fältarbetet finns framtagna.
  2. Kontakta en skogsägarförening (exempelvis Södra) för hjälp om du är skogsägare.
  3. Arbete med Blå målklassning kan med fördel läggas upp som en studiecirkel tillsammans med flera markägare.

Vad behövs?

  • Instruktioner och blanketter.
  • Någon som kan metoden och har arbetat med den behöver förklara den för nybörjare.

Att tänka på

Läs mer

Publicerad: 2019-11-11
Sidansvarig: Webbredaktion