Hitta på sidan

Delta, samverka och agera genom verktygen

Syftet med verktygen är att stödja och inspirera vattengrupper, föreningar, organisationer och myndigheter. Verktygen ska bidra till ökat deltagande och samverkan och genom det till mer handling.

illustration för verktygen

Det arbete som vi gör tillsammans innebär en pågående lärandeprocess. Lärandet kan ske genom att utveckla visionerna, att handla och att reflektera över det vi gör. För att lära av varandra behövs tillit, vilket i sin tur uppstår genom möten och dialog där vi lyssnar på varandra. Arbetet är långsiktigt och genom nätverk kan vi samverka för att nå visionerna.

Grundläggande villkor för att delta är att man ges tillträde, utrymme och möjlighet till inflytande. För detta behövs både struktur och förhållningssätt utvecklas, göras tydliga och finnas som en grund. Verktygen ska vara en hjälp för detta.

Några grundläggande förhållningssätt

  • Öppenhet, inbjudan och möjlighet att delta. Det innebär också att informationen och processen är öppen och förståelig. Detta är en grund för att bygga tillit.
  • Lyssnande på varandra är grunden för dialog. Ett lyssnande förhållningssätt skapar ett klimat med respekt för varandra där vi kan dela kunskaper, perspektiv och berättelser. Det bygger tillit både till varandra och oss själva.
  • Vi behöver kunna delta på mer lika villkor. Allas kunskaper, erfarenheter och tankar är viktiga för helheten och lärandet. Därför behöver alla få utrymme att uttrycka sig och få inflytande i processen.
  • Både att förstå det lokala sammanhanget och det lokala i ett större sammanhang är viktigt. Sammanhanget uppstår och utvecklas genom dialogen.
tryckknappar för olika grupper av verktyg

Indelning av verktygen görs efter vad de främst syftar till. Många verktyg bidrar dock till flera eller alla syften samtidigt.

Olika typer av verktyg

Verktygen är indelade i fyra grupper efter vad de handlar om mest:

De flesta av verktygen bidrar dock till flera eller alla syften samtidigt. Verktygen är allt från väldigt enkla metoder till mer sammansatta, och de innebär allt från hjälp i grupper till konkret åtgärdsarbete.

Lära sig genom att göra

Verktygen beskrivs kortfattat. Testa att använd dem, prova hur de fungerar, kombinera dem och gör om dem så att de passar dig och din grupp. Kanske utvecklar ni egna nya verktyg. Det viktiga är att förstå vad verktygen ska stödja och bidra till i grupprocessen. Till vissa av verktygen behövs det processledare med lite erfarenhet för att skapa struktur som stödjer förhållningssätten. För hjälp kan ni vända er till Vattenmyndigheterna eller till något studieförbund. Ett öppet och inbjudande arbete brukar bli inspirerat, engagerat och roligt! Glöm inte bort att uppmärksamma att det går framåt och att fira!

Läs mer om resultatet av projektet Water CoGovernance.

Publicerad: 2019-11-25
Sidansvarig: Webbredaktion