Hitta på sidan

Miljöövervakning – hur styrs samordningen?

Samordning är ett vitt begrepp och kan styras på många sätt. Dessa kan grovt delas in i fyra kategorier: legala, finansiella, gemensamma mål, och informativa.

Oftast används fler av de olika sätten att styra samordning samtidigt. De fyra kategorierna är

  • legala – föreskrifter, EG-direktiv, EU-direktiv
  • finansiella – krav i samband med tilldelning av medel
  • gemensamma mål – miljömål, liknande syfte, åtaganden inom internationella konventioner
  • informativa – behov av resultat från andras undersökningar.

Styrning genom lagar, föreskrifter

Den legala möjligheten att styra miljöövervakning är inte så allmän i Sverige. Sedan länge används den dock i form av förelägganden av recipientkontroll. Under senare tid har det genom EG-direktiv också blivit vanligare med föreskrifter för miljöövervakning, till exempel för badvatten, vattenkvalitet och luftkvalitet. På detta sätt styrs såväl metoder som rapporteringar och sammanställningar, till exempel EG-direktivet INSPIRE – Infrastruktur för rumslig information i Europa.

Styrning genom ekonomiska medel

Möjligheten till styrning i samband med att medel beviljas utnyttjas ofta inom respektive verksamhet men inte så ofta mellan olika verksamheter. Detta beror delvis på att olika aktörer har olika syften.

Eventuell samordning tar viss tid och kan skapa merkostnader på marginalen för enskilda undersökningar. Denna merkostnad ger ofta bättre möjlighet att tolka resultaten i ett generellt perspektiv men kanske inte för just det syfte som undersökningen primärt har.

Styrning genom mål

Upprättandet av övergripande och gemensamma mål har utvecklats kraftigt under de senaste cirka tio åren. Ett exempel är de svenska miljökvalitetsmålen där vi har ansvar för Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, samt Ingen övergödning.

På liknande sätt fungerar också de åtaganden som olika länder gör i internationella konventioner inom miljöområdet. I dessa överenskommelser ingår som regel miljöundersökningar och gemensamma utvärderingar av resultaten för att se hur förhållandena utvecklas.

Styrning genom information

Att vara i behov av andras resultat kan leda till effektiv samordning. Det kräver dock väl utvecklade nätverk och god tillgänglighet till informationen om vad som pågår för att kunna utnyttjas på ett effektivt sätt. Bäst blir det om man redan i planeringsstadiet kan ta hänsyn till olika samordningsmöjligheter.

Publicerad: 2014-02-11
Uppdaterad: 2018-05-04
Sidansvarig: Webbredaktion