Hitta på sidan

Samordning av miljöövervakningens programområde Kust och hav

För att följa hur havet mår övervakar vi tillståndet i den svenska havsmiljön, från Skagerrak i väst till Bottenviken i norr. Många samarbetar i detta viktiga arbete.  

Centrala myndigheter som vi, SMHI, Naturvårdsverket och Kustbevakningen övervakar havet inom sina respektive verksamhetsområden. Kommuner, företag och enskilda övervakar havsmiljön lokalt. Universitet, högskolor och olika institut provtar, analyserar och tillför forskningsexpertis.

Nationell och regional samordning

En nationell – regional samordning av övervakningen har genomförts inom ett par övervakningsprogram. Vi, Naturvårdsverket, länsstyrelserna och Vattenmyndigheterna arbetar löpande med att vidareutveckla samordningen inom miljöövervakningen.

Samordning sparar resurser

Miljöövervakningens delprogram Integrerad kustfiskövervakning är ett resultat av samordning mellan studier av fiskbestånd och hälsotillstånd av fisk med några gemensamma provtagningslokaler.

Insamling och provtagning är också samordnad mellan Integrerad kustfiskövervakning och delprogram Metaller och organiska miljögifter. Samordningen är resurssparande och värdefull av utvärderingsskäl.

På grund av det stora antalet substanser som används i samhället och som potentiellt kan bli ett problem i havsmiljön, behöver en prioritering göras av vilka ämnen som ska övervakas. Valet av substanser inom nationell miljöövervakning samordnas av Naturvårdsverket inom programområde Miljögiftssamordning.

Publicerad: 2014-02-11
Uppdaterad: 2016-02-01
Sidansvarig: Webbredaktion