Uppdrag att på prov genomföra fiskeriförvaltningsåtgärder som motsvarar en utflyttning av trålgränsen (2022)

Hitta på sidan

Regeringen ger Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att genomföra ett tidsbegränsat vetenskapligt propjekt som motsvarar en utflyttning av trålgränsen för fartyg som fiskar efter pelagiska arter i Östersjön.

Syftet är att utvärdera efekterna på sill- och strömmingsbeståndens biomassa samt deras storleks-, bestånds- och råden i förvaltningsåldersstruktur.

Projektet ska genomföras i flera avgränsade försöksområden i förvaltningsområdena för sill- och strömmingsbestånden i Egentliga Östersjön i Bottniska viken och omfatta de fartyg, oavsett flagg, som har fiskerättigheter i områdena.

Redovisning

 Myndigheten ska senast den 30 november 2022 och årligen i april från och med 2023 avge en lägesrapport om genomförandet och därefter senast 30 april 2027 lämna en slutredovisning.

Publicerad: 2022-05-25
Uppdaterad: 2023-01-12
Sidansvarig: Webbredaktion