Nyheter om regeringsuppdrag trålgräns 29 maj 2023

Dialogmöte med intressenter

Den 17 maj bjöd HaV in till informationsmöte för cirka 60 nationella intressenter kring regeringsuppdraget om att utreda flytt av trålgräns.

Uppdatering om läget

Syftet med mötet var att informera och tydliggöra processen för att utse försöksområden där förvaltningsåtgärder ska prövas samt att ge en statusuppdatering om var vi befinner oss i arbetet med uppdraget.

Vidare presenterade SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) det vetenskapliga kunskapsunderlag som HaV beställt och som levererades 5 maj. Detta underlag kommer ligga till grund för myndighetens arbete med att utse områden.

Under mötet gavs deltagare också möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter. ”Mötet var det första av flera inplanerade informationsmöten. Information och dialog med olika intressenter är viktigt, det brukar uppskattas att få underlag presenterade och kunna få ställa frågor, det finns ofta olika intressenter där vi behöver mötas och höra olika perspektiv”, säger Max Vretborn som höll i mötet.

Presentationerna som visades och som kan delas

HaV:s presentation Pdf, 1.3 MB.

SLU:s presentation Pdf, 5.5 MB.

HaV planerar fler liknande möten efter sommarsemestern.

Fler nyheter

  1. Nyheter om regeringsuppdrag trålgräns 2024-02-01

    Just nu har projektet gått in en samrådsfas. Ett utkast på genomförandeplan har tagits fram som i sin helhet beskriver förslag till genomförande och bland annat omfattar förslag till försöksområden i Bottenhavet och centrala Östersjön. En dialog med andra länder, främst Finland och Danmark har startats upp. – Vi har haft en god dialog initialt och det finns en förståelse för situationen som vi ser längs den svenska kusten. Nu går vi in i ett mer konkret samråd kring projektets genomförande, säger Fredrik Palm, utredare på HaV och en av projektledarna. Förberedande arbete Uppdraget att driva försöket i form av ett vetenskapligt projekt har krävt en hel del förberedande arbete. – Det har varit en lång initial fas med att samla och sammanställa kunskapsunderlag och hitta alternativa försöksområden. Nu har vi utformat förslag till områden och beroende på vad Finland och Danmark säger kan dessa löpande behöva justeras. Vi vill såklart hålla beräknad tidsplan och enligt den skulle genomförandet påbörjats i slutet av 2023 men flera saker inverkar på tidsplanen, dels påverkade förslag till nya fiskekvoter under hösten och innan beslut var tagna kunde vi inte gå vidare i dialogen med andra länder. Nu jobbar vi på intensivt för att få områdena på plats och påbörja försöket snarast möjligt, säger Fredrik Palm.

  2. Nyheter om regeringsuppdrag trålgräns 2023-12-05

    Just nu pågår ett beredande arbete i projektet där underlag till förslag på områden analyseras och förslag på design för uppföljning diskuteras.

  3. Nyheter om regeringsuppdrag trålgräns 2023-09-08

    Under tre halvdagar den 6–8 september genomförde Havs- och vattenmyndigheten en dialogturné i tre städer, i Simrishamn, i Stockholm och i Gävle.

Publicerad: 2023-05-29
Sidansvarig: Webbredaktion