Nyheter om regeringsuppdrag trålgräns 3 maj 2024

Lägesrapport av projektgenomförandet

Horisont över havet

Foto: Leena Mägi.

Projektgruppen har nu lämnat in den planerade lägesrapporten till regeringen. Lägesrapport från projektet lämnas in årligen i april, till och med den 30 april 2027 då uppdraget slutredovisas.
Förutom rapportskrivande har projektgruppen under den tidiga våren bland annat genomfört ett samrådsmöte med berörda aktörer. Dialog med grannländer pågår och
projektet jobbar fortsatt med den vetenskapliga kommittén och SLU i samarbete med olika underlag.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-05-22

    Syftet är att ge ett stärkt skydd för strömmingen.

  2. Aktuellt 2024-05-22

    De grunda havsvikarna i Östersjön är viktiga på många sätt. De är till exempel barnkammare för många fiskarter. I projektet Levande vikar undersöker forskare åtgärder för att restaurera grunda havsvikar. HaV är med och finansierar.

  3. Aktuellt 2024-05-20

    En dimmig februaridag 1957 sjönk tyska lastfartyget Harburg, bara några hundra meter utanför Lidingö. Vraket kan ha stora mängder olja kvar i tankarna. Nu startar HaV arbetet med att få upp oljan.

Publicerad: 2024-05-03
Sidansvarig: Webbredaktion