Nyheter om regeringsuppdrag trålgräns 1 februari 2024

Samrådsperiod igång

Just nu har projektet gått in en samrådsfas. Ett utkast på genomförandeplan har tagits fram som i sin helhet beskriver förslag till genomförande och bland annat omfattar förslag till försöksområden i Bottenhavet och centrala Östersjön. En dialog med andra länder, främst Finland och Danmark har startats upp.

– Vi har haft en god dialog initialt och det finns en förståelse för situationen som vi ser längs den svenska kusten. Nu går vi in i ett mer konkret samråd kring projektets genomförande, säger Fredrik Palm, utredare på HaV och en av projektledarna.

Förberedande arbete

Uppdraget att driva försöket i form av ett vetenskapligt projekt har krävt en hel del förberedande arbete.
– Det har varit en lång initial fas med att samla och sammanställa kunskapsunderlag och hitta alternativa försöksområden. Nu har vi utformat förslag till områden och beroende på vad Finland och Danmark säger kan dessa löpande behöva justeras. Vi vill såklart hålla beräknad tidsplan och enligt den skulle genomförandet påbörjats i slutet av 2023 men flera saker inverkar på tidsplanen, dels påverkade förslag till nya fiskekvoter under hösten och innan beslut var tagna kunde vi inte gå vidare i dialogen med andra länder. Nu jobbar vi på intensivt för att få områdena på plats och påbörja försöket snarast möjligt, säger Fredrik Palm.

Havet under moln

Foto: Johan Kling, HaV.

Text

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-29

    FN-dagen World Wildlife Day uppmärksammar bevarandet av hotade vilda djur och växter framför allt genom CITES-konventionen men också genom konventionen för biologisk mångfald (CBD). Den 3 mars firas dagen världen över.

  2. Aktuellt 2024-02-22

    Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

  3. Aktuellt 2024-02-21

    Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

Publicerad: 2024-02-01
Sidansvarig: Webbredaktion