Nyheter om regeringsuppdrag trålgräns 5 december 2023

Analys och fortsatt dialog

Just nu pågår ett beredande arbete i projektet där underlag till förslag på områden analyseras och förslag på design för uppföljning diskuteras.

Foto från workshopmöte med HaV och den vetenskapliga kommitteen

Foto från workshopmöte med HaV och den vetenskapliga kommittéen. Foto: Jeanette Frykner.

I november under vecka 47 träffade projektet den vetenskapliga kommittén som har till uppgift att följa arbetet och att ge råd och att bidra med en vetenskaplig kunskap som är relevant för den vetenskapliga inramningen. Norbert Häubner från HaV höll i mötet och fokus var att prata förslag på uppföljning av områden.

HaV har också inlett dialog med de EU-medlemsstater som väntas ha ett intresse i förvaltningsåtgärder för det kommande försöket.

Planerade samråd kommer att hållas efter jul- och nyårshelgerna.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-29

    FN-dagen World Wildlife Day uppmärksammar bevarandet av hotade vilda djur och växter framför allt genom CITES-konventionen men också genom konventionen för biologisk mångfald (CBD). Den 3 mars firas dagen världen över.

  2. Aktuellt 2024-02-22

    Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

  3. Aktuellt 2024-02-21

    Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

Publicerad: 2023-12-05
Sidansvarig: Webbredaktion