Nyheter om regeringsuppdrag trålgräns 31 augusti 2023

Dialogmöten i september

Nästa vecka, 5-7 september, kommer vi i projektgruppen för RU Trålgräns genomföra dialogmöten på plats i Simrishamn, Stockholm och Gävle. Intressentorganisationer runt om i landet har blivit inbjudna och 70-tal har tackat ja och kommer delta.

Syftet med dialogmötena är att diskutera och inhämta synpunkter från intressenter om hur de anser att försöksområdena bäst bör utformas.

Under respektive möte kommer HaV presentera ett antal olika scenarion som bland annat beskriver fiskets omfattning över tid, fördelat mellan svenska fartyg och andra länders fartyg.

Vi kommer inte gå igenom hela regeringsuppdraget i detalj, utan fokus kommer ligga på att diskutera utformning och avgränsning av respektive försöksområde.

De synpunkter och resonemang vi får från er kommer beaktas och utgöra en viktig del av myndighetens fortsatta arbete med att fastställa förslag till avgränsade försöksområden.

Fler nyheter

  1. Nyheter om regeringsuppdrag trålgräns 2023-09-08

    Under tre halvdagar den 6–8 september genomförde Havs- och vattenmyndigheten en dialogturné i tre städer, i Simrishamn, i Stockholm och i Gävle.

  2. Nyheter om regeringsuppdrag trålgräns 2023-06-16

    Den 14-15 Juni samlades forskare från både Danmark, Polen och Sverige för att diskutera och få in synpunkter på förslag till försöksområden och den data och förutsättningar vi hittills har jobbat med.

  3. Nyheter om regeringsuppdrag trålgräns 2023-05-29

    Den 17 maj bjöd HaV in till informationsmöte för cirka 60 nationella intressenter kring regeringsuppdraget om att utreda flytt av trålgräns.

Publicerad: 2023-08-31
Sidansvarig: Webbredaktion