Nyheter om regeringsuppdrag trålgräns 15 maj 2023

20 april 2023

Inom regeringsuppdraget går vi nu in i en intensivare fas.

Vi håller på att

  • avsluta arbetet med lägesrapporten till Regeringskansliet som ska skickas in senast 30 april.
  • Vi har också skickat ut inbjudan till medlemmar till den vetenskapliga kommittén där svarsdatum går ut denna veckan. Vi planerar också för ett första uppstartsmöte med medlemmarna inom några veckor. Vi kommer ut med mer detaljer kring kommittén inom kort.
  • Vi förbereder nästa beställning till SLU som mer kommer omfatta provtagningar och även arbete med att ta fram förslag på försöksdesign.
  • Vi planerar intressentmöten för maj månad. Inbjudan har gått ut och var tänkt att hållas digitalt. I skrivande stund planerar vi om detta till att även erbjuda fysiskt möte. Inbjudan, liksom detaljer kring detta, publiceras så snart det är klart.
  • Den 5 maj inväntar vi beställt dataunderlag från SLU som tillsammans med övrig datainsamling kommer vara en del i HaVs förslag på utpekande av områden. Efter det kommer HaVs arbete med att ta fram förslag på försöksområden inledas.
Publicerad: 2023-05-15
Sidansvarig: Webbredaktion