Nyheter om regeringsuppdrag trålgräns 16 juni 2023

Tvådagars workshop med vetenskaplig kommitté

Den 14-15 Juni samlades forskare från både Danmark, Polen och Sverige för att diskutera och få in synpunkter på förslag till försöksområden och den data och förutsättningar vi hittills har jobbat med.

Under två dagar diskuterades försöksupplägg, hypoteser, tillgänglig data samt möjligheter för att följa upp försöket. Workshopen diskuterade strömmingens status, orsaker för försämringen av strömmingens beståndsstatus samt möjliga försöksområden baserad på strömmingens biologi och fiskemönster.

HaV kommer beakta synpunkter från workshopen i arbetet med att planera försöket samt utpekning av möjliga försöksområden.

Fler nyheter

  1. Nyheter om regeringsuppdrag trålgräns 2023-09-08

    Under tre halvdagar den 6–8 september genomförde Havs- och vattenmyndigheten en dialogturné i tre städer, i Simrishamn, i Stockholm och i Gävle.

  2. Nyheter om regeringsuppdrag trålgräns 2023-08-31

    Nästa vecka, 5-7 september, kommer vi i projektgruppen för RU Trålgräns genomföra dialogmöten på plats i Simrishamn, Stockholm och Gävle. Intressentorganisationer runt om i landet har blivit inbjudna och 70-tal har tackat ja och kommer delta.

  3. Nyheter om regeringsuppdrag trålgräns 2023-05-29

    Den 17 maj bjöd HaV in till informationsmöte för cirka 60 nationella intressenter kring regeringsuppdraget om att utreda flytt av trålgräns.

Publicerad: 2023-06-16
Sidansvarig: Webbredaktion