Nyheter om regeringsuppdrag trålgräns 16 juni 2023

Tvådagars workshop med vetenskaplig kommitté

Den 14-15 Juni samlades forskare från både Danmark, Polen och Sverige för att diskutera och få in synpunkter på förslag till försöksområden och den data och förutsättningar vi hittills har jobbat med.

Under två dagar diskuterades försöksupplägg, hypoteser, tillgänglig data samt möjligheter för att följa upp försöket. Workshopen diskuterade strömmingens status, orsaker för försämringen av strömmingens beståndsstatus samt möjliga försöksområden baserad på strömmingens biologi och fiskemönster.

HaV kommer beakta synpunkter från workshopen i arbetet med att planera försöket samt utpekning av möjliga försöksområden.

Fler nyheter

  1. Nyheter om regeringsuppdrag trålgräns 2024-02-01

    Just nu har projektet gått in en samrådsfas. Ett utkast på genomförandeplan har tagits fram som i sin helhet beskriver förslag till genomförande och bland annat omfattar förslag till försöksområden i Bottenhavet och centrala Östersjön. En dialog med andra länder, främst Finland och Danmark har startats upp. – Vi har haft en god dialog initialt och det finns en förståelse för situationen som vi ser längs den svenska kusten. Nu går vi in i ett mer konkret samråd kring projektets genomförande, säger Fredrik Palm, utredare på HaV och en av projektledarna. Förberedande arbete Uppdraget att driva försöket i form av ett vetenskapligt projekt har krävt en hel del förberedande arbete. – Det har varit en lång initial fas med att samla och sammanställa kunskapsunderlag och hitta alternativa försöksområden. Nu har vi utformat förslag till områden och beroende på vad Finland och Danmark säger kan dessa löpande behöva justeras. Vi vill såklart hålla beräknad tidsplan och enligt den skulle genomförandet påbörjats i slutet av 2023 men flera saker inverkar på tidsplanen, dels påverkade förslag till nya fiskekvoter under hösten och innan beslut var tagna kunde vi inte gå vidare i dialogen med andra länder. Nu jobbar vi på intensivt för att få områdena på plats och påbörja försöket snarast möjligt, säger Fredrik Palm.

  2. Nyheter om regeringsuppdrag trålgräns 2023-12-05

    Just nu pågår ett beredande arbete i projektet där underlag till förslag på områden analyseras och förslag på design för uppföljning diskuteras.

  3. Nyheter om regeringsuppdrag trålgräns 2023-09-08

    Under tre halvdagar den 6–8 september genomförde Havs- och vattenmyndigheten en dialogturné i tre städer, i Simrishamn, i Stockholm och i Gävle.

Publicerad: 2023-06-16
Sidansvarig: Webbredaktion