Nyheter om regeringsuppdrag trålgräns 26 maj 2023

Vetenskaplig kommitté ska ge feedback

HaV har tillsatt en Vetenskaplig kommitté för regeringsuppdraget i syfte att granska och ge feedback på de förslag på försöksområden som HaV kommer föreslå.

Processen att utse medlemmarna har byggt på frivillighet. Myndigheten har frågat forskare inom olika verksamhetsområden och samtlig EU-medlemsstater runt Östersjön och Bottenhavet har getts möjlighet att deltaga i kommittén. Från de svar som inkommit så kommer kommittén bestå av av följande medlemmar:

Medlemmar i kommittén.

Namn

Organisation

Kompetensområde

Mats Lindegarth (SE)

Göteborgs Universitet

Systemekologi, Provdesign, Statistiska analyser

Henrik Mosegaard (DK)

DTU Aqua

Fiskförvaltning; Beståndsanalys

Leif Andersson (SE)

Uppsala Universitet

Populationsgenetik; Funktionsgenomik

Henrik Svedäng )SE)

Stockholms Universitet

Fiskförvaltning; Systemekologi

Kerstin Johannesson (SE)

Göteborgs Universitet

Populationsgenetik; Systemekologi

Johan Eklöf (SE)

Stockholms Universitet

Systemekologi;

Szymon Smoliński (PL)

National Marine Fisheries Research Institute

Fiskförvaltning; Beståndsanalys

I nuläget bedömer myndigheten att den täcker ett brett kompetensområde, som täcker beståndsanalys, systemekologi och näringsvävar, provdesign och populationsgenetik. Måndagen den 24 maj hölls ett första uppstartsmöte med kommittén och en workshop är planerad på plats i Göteborg 14-15 juni.

Fler nyheter

  1. Nyheter om regeringsuppdrag trålgräns 2024-02-01

    Just nu har projektet gått in en samrådsfas. Ett utkast på genomförandeplan har tagits fram som i sin helhet beskriver förslag till genomförande och bland annat omfattar förslag till försöksområden i Bottenhavet och centrala Östersjön. En dialog med andra länder, främst Finland och Danmark har startats upp. – Vi har haft en god dialog initialt och det finns en förståelse för situationen som vi ser längs den svenska kusten. Nu går vi in i ett mer konkret samråd kring projektets genomförande, säger Fredrik Palm, utredare på HaV och en av projektledarna. Förberedande arbete Uppdraget att driva försöket i form av ett vetenskapligt projekt har krävt en hel del förberedande arbete. – Det har varit en lång initial fas med att samla och sammanställa kunskapsunderlag och hitta alternativa försöksområden. Nu har vi utformat förslag till områden och beroende på vad Finland och Danmark säger kan dessa löpande behöva justeras. Vi vill såklart hålla beräknad tidsplan och enligt den skulle genomförandet påbörjats i slutet av 2023 men flera saker inverkar på tidsplanen, dels påverkade förslag till nya fiskekvoter under hösten och innan beslut var tagna kunde vi inte gå vidare i dialogen med andra länder. Nu jobbar vi på intensivt för att få områdena på plats och påbörja försöket snarast möjligt, säger Fredrik Palm.

  2. Nyheter om regeringsuppdrag trålgräns 2023-12-05

    Just nu pågår ett beredande arbete i projektet där underlag till förslag på områden analyseras och förslag på design för uppföljning diskuteras.

  3. Nyheter om regeringsuppdrag trålgräns 2023-09-08

    Under tre halvdagar den 6–8 september genomförde Havs- och vattenmyndigheten en dialogturné i tre städer, i Simrishamn, i Stockholm och i Gävle.

Publicerad: 2023-05-26
Sidansvarig: Webbredaktion