Nyheter om regeringsuppdrag trålgräns 26 maj 2023

Vetenskaplig kommitté ska ge feedback

HaV har tillsatt en Vetenskaplig kommitté för regeringsuppdraget i syfte att granska och ge feedback på de förslag på försöksområden som HaV kommer föreslå.

Processen att utse medlemmarna har byggt på frivillighet. Myndigheten har frågat forskare inom olika verksamhetsområden och samtlig EU-medlemsstater runt Östersjön och Bottenhavet har getts möjlighet att deltaga i kommittén. Från de svar som inkommit så kommer kommittén bestå av av följande medlemmar:

Medlemmar i kommittén.

Namn

Organisation

Kompetensområde

Mats Lindegarth (SE)

Göteborgs Universitet

Systemekologi, Provdesign, Statistiska analyser

Henrik Mosegaard (DK)

DTU Aqua

Fiskförvaltning; Beståndsanalys

Leif Andersson (SE)

Uppsala Universitet

Populationsgenetik; Funktionsgenomik

Henrik Svedäng )SE)

Stockholms Universitet

Fiskförvaltning; Systemekologi

Kerstin Johannesson (SE)

Göteborgs Universitet

Populationsgenetik; Systemekologi

Johan Eklöf (SE)

Stockholms Universitet

Systemekologi;

Szymon Smoliński (PL)

National Marine Fisheries Research Institute

Fiskförvaltning; Beståndsanalys

I nuläget bedömer myndigheten att den täcker ett brett kompetensområde, som täcker beståndsanalys, systemekologi och näringsvävar, provdesign och populationsgenetik. Måndagen den 24 maj hölls ett första uppstartsmöte med kommittén och en workshop är planerad på plats i Göteborg 14-15 juni.

Fler nyheter

  1. Nyheter om regeringsuppdrag trålgräns 2023-09-08

    Under tre halvdagar den 6–8 september genomförde Havs- och vattenmyndigheten en dialogturné i tre städer, i Simrishamn, i Stockholm och i Gävle.

  2. Nyheter om regeringsuppdrag trålgräns 2023-08-31

    Nästa vecka, 5-7 september, kommer vi i projektgruppen för RU Trålgräns genomföra dialogmöten på plats i Simrishamn, Stockholm och Gävle. Intressentorganisationer runt om i landet har blivit inbjudna och 70-tal har tackat ja och kommer delta.

  3. Nyheter om regeringsuppdrag trålgräns 2023-06-16

    Den 14-15 Juni samlades forskare från både Danmark, Polen och Sverige för att diskutera och få in synpunkter på förslag till försöksområden och den data och förutsättningar vi hittills har jobbat med.

Publicerad: 2023-05-26
Sidansvarig: Webbredaktion