Nyheter om regeringsuppdrag trålgräns 8 september 2023

Engagemang och dialog i tre städer

Under tre halvdagar den 6–8 september genomförde Havs- och vattenmyndigheten en dialogturné i tre städer, i Simrishamn, i Stockholm och i Gävle.

På plats välkomnades inbjudna intressenter som berörs av uppdraget. Mötet fokuserade på diskussion och synpunkter från olika perspektiv. På sedvanligt vis startades mötet med en presentation. En sammanställning av olika scenarion till förslag på försöksområden inom svensk ekonomisk zon i centrala Östersjön samt Bottniska viken presenterades. Därefter följdes workshop med gruppdiskussioner. Det var ett stort engagemang och intresse från deltagarna.

Deltagarna var cirka ett trettiotal i varje stad och de representerade ett brett spektrum av intressenter, till exempel yrkesfiske, sportfiske, länsstyrelse, kommuner, miljöorganisationer och andra aktörer som berörs.

Nedan hittar du presentationen som visades på mötet. Observera att försöksområden i presentation är scenarier, alltså tänkta utfall.

Presentationen från dagarna pdf Pdf, 1.2 MB.

Vidare arbete enligt plan
Nu arbetar projektgruppen vidare med att gå igenom synpunkter från möten, vetenskapliga underlag samt input från den workshop som genomfördes i juni med andra berörda länder. Projektgruppen arbetar enligt tidplan då HaV kommer att slå fast och föreslå förslagsområde som sedan ska samrådas med övriga länder.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-09-21

    Den 25 september startar hummerfisket. I svenska vatten kan den främmande amerikanska hummern finnas, som kan bära på smittsamma sjukdomar som hotar vår inhemska hummer. Därför är det viktigt att du ringer Havsfiskelaboratoriet i Lysekil direkt och från båten på deras journummer 010-478 40 48 om du tror att du har fångat en amerikansk hummer.

  2. Aktuellt 2023-09-18

    Inför årets hummerfiske, med start 25 september, är det främst den nya regeln om rymningshål man ska hålla koll på. För att minska risken för så kallat spökfiske har HaV beslutat att burar ska förses med öppningar. De gör att skaldjur och fisk kan ta sig ut efter en viss tid även om fiskeredskapen förloras i havet.

  3. Aktuellt 2023-09-14

    Hur kan vi möta ett framtida kraftigt ökat elbehov? En del av lösningen kan vara mer elproduktion till havs. Nu vill Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ha in synpunkter på planförslagen som ska skapa förutsättningar för havsbaserad vindkraft.

Publicerad: 2023-09-08
Sidansvarig: Webbredaktion