Nyheter om regeringsuppdrag trålgräns 8 september 2023

Engagemang och dialog i tre städer

Under tre halvdagar den 6–8 september genomförde Havs- och vattenmyndigheten en dialogturné i tre städer, i Simrishamn, i Stockholm och i Gävle.

På plats välkomnades inbjudna intressenter som berörs av uppdraget. Mötet fokuserade på diskussion och synpunkter från olika perspektiv. På sedvanligt vis startades mötet med en presentation. En sammanställning av olika scenarion till förslag på försöksområden inom svensk ekonomisk zon i centrala Östersjön samt Bottniska viken presenterades. Därefter följdes workshop med gruppdiskussioner. Det var ett stort engagemang och intresse från deltagarna.

Deltagarna var cirka ett trettiotal i varje stad och de representerade ett brett spektrum av intressenter, till exempel yrkesfiske, sportfiske, länsstyrelse, kommuner, miljöorganisationer och andra aktörer som berörs.

Nedan hittar du presentationen som visades på mötet. Observera att försöksområden i presentation är scenarier, alltså tänkta utfall.

Presentationen från dagarna pdf Pdf, 1.2 MB.

Vidare arbete enligt plan
Nu arbetar projektgruppen vidare med att gå igenom synpunkter från möten, vetenskapliga underlag samt input från den workshop som genomfördes i juni med andra berörda länder. Projektgruppen arbetar enligt tidplan då HaV kommer att slå fast och föreslå förslagsområde som sedan ska samrådas med övriga länder.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-22

    Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

  2. Aktuellt 2024-02-21

    Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

  3. Aktuellt 2024-02-21

    Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har fördelat årets medel till länsstyrelserna för att stödja lokalt åtgärdsarbete för bättre havs- och vattenmiljö. Länsstyrelserna kan nu fördela dessa medel till kommuner, organisationer och ideella sammanslutningar.

Publicerad: 2023-09-08
Sidansvarig: Webbredaktion