Den här sidan hör till avsnittet Övergripande frågor i vägledningen för prövning av små avloppsanläggningar
Vägledningens startsida
×
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

M 9616-14 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 9616-14
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2015-10-30

Slutsats

Det underlag som ska utgöra utgångspunkt för bedöm­ningen av kvalitetsfaktorernas status ska vara represen­tativt för vattenförekomsten som helhet.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut