Den här sidan hör till avsnittet Övergripande frågor i vägledningen för prövning av små avloppsanläggningar
Vägledningens startsida
×
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

M 5062-15 Mark- och miljödomstolen Växjö

Målnummer: M 5062-15
Beslutande myndighet: Mark- och miljödomstolen Växjö
Avgörandedatum: 2016-03-01
Kommun: Ängelholm

Slutsats

Det saknades uppgifter om ett minireningsverks reduktion av smittämnen.

Ansökan avslogs.

Referat

En fastighetsägare ansökte om ett minireningsverk. Ansökan avslogs med motiveringen att det saknas uppgifter som säkerställer att anläggningen uppfyller kraven ur smittskyddssynpunkt.

Mark-och miljödomstolen fastställde tillsynsmyndighetens beslut.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut