Den här sidan är en litteraturreferens i vägledningen för prövning av små avloppsanläggningar
Vägledningens startsida
×
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Antal och andel personer och hushåll efter boendeform den 31 december 2018

Statistiska Centralbyrån. (den 18 september 2019). Antal och andel personer och hushåll efter boendeform den 31 december 2018. Hämtat från www.scb.se: https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/hushallens-ekonomi/inkomster-och-inkomstfordelning/hushallens-boende/pong/tabell-och-diagram/antal-och-andel-personer-och-hushall-efter-boendeform/ den 27 september 2017
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut