Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bidrag

Efterbehandling av förorenade områden

Föroreningar kan finnas i både mark och sediment och kan sprida sig till vattenmiljön. Att minska och förebygga den kemiska påverkan på vattnet är därför ett viktigt skäl för arbetet med efterbehandling av förorenade områden.

Naturvårdsverket ansvarar för bidraget för efterbehandling av förorenande områden och beviljar bidragsansökningar för utredningar och efterbehandlingsåtgärder av förorenade områden.

Vem kan söka?

Kommuner söker bidrag hos länsstyrelserna. Länsstyrelserna ansöker i sin tur om bidrag hos Naturvårdsverket.

Exempel på insatser som man kan få bidrag för

Bidrag lämnas till behandling av lämningar från till exempel kemisk industri, träimpregnering, massa- och pappersindustri, varv, glasbruk, gruvhantering och kemtvättar. Det kan gälla föroreningar i både mark och sediment. Vilka behandlingsmetoderna som används varierar.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bidrag