Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Farliga ämnen Vrak

Miljörisker med sjunkna vrak

Längs Sveriges kuster ligger hundratals vrak som riskerar att läcka miljöfarliga ämnen som kan skada växter, djur och människor. Vi ansvarar för att samordna arbetet med undersökning och sanering av sjunkna vrak i svenska vatten. Först ut att saneras är fiskefartyget Thetis i Skagerrak.

Det finns cirka 17 000 vrak längs Sveriges kuster. Av dem har Sjöfartsverket klassat 3 000 som möjligt miljöfarliga, 300 som miljöfarliga och ett 30-tal av dem bedöms utgöra en akut miljöfara.

Karta över miljöfarliga vrak

Förteckningen över miljöfarliga vrak är hämtad från Sjöfartsverkets rapport Miljörisker med fartygsvrak från 2011. Klicka på punkterna för att läsa mer om vraken.

Visa lista över miljöfarliga vrak

Lista över miljöfarliga vrak

Tabellen listar miljöfarliga vrak, var de ligger, när de förlist och deras miljöfarliga ämnen.

Fartyg

Län

Förlist

Miljöfarliga ämnen

Altnes

Hallands län

1998

Olja, petrolcoal

Bremsund

Kalmar

1966

Olja

Finnbirch

Kalmar

2006

Olja

Fu Shan Hai

Danskt vatten,
utanför Bornholm

2003

Sanerad

Harburg

Stockholm

1957

Olja

Heidarstindur

Skåne

1990

Olja

Immen

Stockholm

1977

Olja

Ingemar

Kalmar

1984

Olja

Irevik

Skåne

1967

Olja

Jan Heweliusz

Tyskt vatten

1993

Olja

Koronowo

Danskt vatten

1979

Olja

Langeland

Västra götaland

2009

Olja

Lindesnäs

 Sörmland

1957

Olja, flygfotogen

Malmi

Gotland

1979

Olja

Marina

Östergötland

2006

Olja

Martina

Skåne

2000

Olja, saltsyra

Minde

Skåne

1986

Olja

Mundogas

Uppsala

1966

Olja, ammoniak

Måseskärs-vraken

Västra Götaland

1946

Misstanke om kemiska stridsmedel,
ammunition,olja

Necati Pehlivan

Stockholm

1954

Olja

Norrtank

Kalmar

1967

Olja

Nynäs I

Stockholm

1963

Olja

Nynäs IX

Västra Götaland

1958

Olja, fotogen

Onega

Stockholm

1960

Olja

Rone

Gotland

1981

Olja

Sandön

Skåne

1975

Olja, fosfat

Sefir

Kalmar

1980

Bärgad

Skytteren

Västra Götaland

1942

Olja

Thetis

Västra Götaland

1985

Olja

Tilia

Kalmar

1972

Olja

Villon

Skåne

1986

Olja

Wästanvåg

Gävleborg

1965

Olja, salpeter

Östanhav

Kalmar

1963

Olja

 

Listan är hämtad från Sjöfartsverkets rapport Miljörisker med fartygsvrak från 2011.

Besök Riksantikvarieämbetets tjänst Fornsök för att ta reda på mer om vrak i svenska vatten.

Vrak som miljöproblem

Läckande vrak utgör en stor fara för växter och djur i svenska vatten. Främst påverkas organismerna som lever i närområdet av vraket. Farliga ämnen som olja, tungmetaller och arsenik tas upp av mikroorganismer som i sin tur sprider dem till fiskar och kräftdjur.

Många av vraken innehåller stora mängder olja som kan orsaka skador i stora områden om de läcker ut. Läs mer om effekterna av oljeutsläpp.

Arbetsgrupp

HaV samordnar den arbetsgrupp som deltar i arbetet med riskbedömning och sanering av miljöfarliga vrak. Övriga deltagare i arbetsgruppen:

Ansvarsfördelning för arbetet med sjunkna vrak

  1. Sjöfartsverket gör sjömätningar för att kontrollera vrakens status och läge.
  2. Kustbevakningen gör dykningar och och filmar vraken för att kontrollera vraken och vilken miljörisk de utgör. Kustbevakningen står också för sanering.
  3. HaV samordnar arbetet med sanering och undersökning av miljöfarliga vrak. Vi arbetar också med att ta fram metoder för sanering.

Rapporter om miljöfarliga vrak

  1. Miljörisker med fartygsvrak (Sjöfartsverket 2011)
  2. Miljörisker med sjunkna vrak I (Sjöfartsverket 2014)
  3. Miljörisker med sjunkna vrak II ( Sjöfartsverket 2015)
  4. Vrak i Skagerrak (Länsstyrelsen Västra Götaland 2006)

Om du hittar ett vrak eller ammunition

Om du hittar ammunition, minor eller senapsgas, kontakta genast Sjö- och flygräddningscentralen eller larmcentralen 112.

Om du hittar ett misstänkt nytt vrak, kontakta Sjöfartsverket.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Farliga ämnen Vrak