Va 675/12 Statens VA-nämnd

Målnummer: Va 675/12
Beslutande myndighet: Statens VA-nämnd

Slutsats

Ersättning lämnades för en fem år gammal trekammarbrunn med infiltration eftersom fastighetsägarna inte fått information om att kommunal VA-ledning var planerad. Kommunen hade initierat VA-utbyggnaden i ett sent skede då man hade utvecklingsplaner för området.

Sammanfattning

Ersättning lämnades för en fem år gammal trekammarbrunn med infiltration eftersom fastighetsägarna inte fått information om att kommunal VA-ledning var planerad. Kommunen hade initierat VA-utbyggnaden i ett sent skede då man hade utvecklingsplaner för området.