M 9616-14 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 9616-14
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2015-10-30

Slutsats

Det underlag som ska utgöra utgångspunkt för bedöm­ningen av kvalitetsfaktorernas status ska vara represen­tativt för vattenförekomsten som helhet.