M 6957-00 Miljööverdomstolen

Målnummer: M 6957-00
Beslutande myndighet: Miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2001-05-21
Kommun: Vetlanda

Slutsats

Drift av kommunalt reningsverk ansågs vara näringsverksamhet

Sammanfattning

En tillsynsmyndighet påförde kommunens tekniska nämnd en miljösanktionsavgift. Miljööverdomstolen fastställde beslutet.

Ur domskälen: ”Den verksamhet som Vetlanda kommun driver vid avloppsreningsverket är att bedöma som näringsverksamhet. Verksamheten innehåller visserligen inslag av myndighetsutövning, men dessa är inte särskilt framträdande. Avgörande är istället att driften finansieras i huvudsak genom avgifter och att verksamheten därför har betydande ekonomiska inslag.”