M 6561-12 Svea Hovrätt

Målnummer: M 6561-12
Beslutande myndighet: Svea Hovrätt
Avgörandedatum: 2013-01-10

Slutsats

Ersättning för onyttigbliven enskild anläggning kunde inte utgå eftersom fastighetsägarna enligt domstolens mening inte varit ovetande om att allmän VA-anläggning i området var nära förestående

Sammanfattning

VA-mål angående begäran om ersättning för onyttigbliven anläggning