M 5452-16 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 5452-16
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2017-01-12
Kommun: Karlskrona

Slutsats

Ingivna provresultat visade inte om anläggningens reningsförmåga motsvarade hög skyddsnivå och det gick inte heller att avgöra om provresultaten var tillämpliga för den ansökta anläggningen.

Ansökan avslogs.

Sammanfattning

En tillsynsmyndighet beviljade tillstånd till en avloppsanläggning som utgjordes av en trekammarbrunn, en pumpbrunn med larm, ett vassbevuxet sandfilter, en kontrollbrunn och en efterpoleringsdamm. Anläggningen skulle läggas i tätskikt så att inget vatten kunde infiltrera i marken. Grannen överklagade då dennes dricksvattenbrunn låg 40 meter bort och hen var orolig för förorening.

Mark- och miljööverdomstolen ansåg inte att det var ett slutet system då dammen hade en öppen vattenspegel. Med beaktande av detta samt närhet till dricksvattenbrunn och till de geohydrologiska förhållandena skulle därför anläggningen behöva uppfylla kraven för hög skyddsnivå. Av ingivna provresultat gick det dock ej att bedöma om anläggningen motsvarade detta och inte heller om befintliga provresultat var tillämpliga. Ansökan avslogs i sin helhet.