M 5062-15 Mark- och miljödomstolen Växjö

Målnummer: M 5062-15
Beslutande myndighet: Mark- och miljödomstolen Växjö
Avgörandedatum: 2016-03-01
Kommun: Ängelholm

Slutsats

Det saknades uppgifter om ett minireningsverks reduktion av smittämnen.

Ansökan avslogs.

Sammanfattning

En fastighetsägare ansökte om ett minireningsverk. Ansökan avslogs med motiveringen att det saknas uppgifter som säkerställer att anläggningen uppfyller kraven ur smittskyddssynpunkt.

Mark-och miljödomstolen fastställde tillsynsmyndighetens beslut.