M 4663-20 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 4663-20
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2020-07-22
Kommun: Tibro

Slutsats

Ett felaktigt besked från en myndighet som har lett till att den enskilde inte har vidtagit en åtgärd, till exempel att göra en anmälan, är en sådan omständighet som kan innebära att en sanktionsavgift inte ska påföras.

Sammanfattning

En fastighetsägare fick besked från nämnden om att en anläggning kunde anläggas först och därefter anmälas. Mark- och miljööverdomstolen ändrar nämndens beslut om att påföra en miljösanktionsavgift.