M 4559-19, M 4561-19, M 4563-19, M 4564-19 och M 4566-19 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 4559-19, M 4561-19, M 4563-19, M 4564-19 och M 4566-19
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2020-03-18
Kommun: Luleå

Slutsats

Hög risk för förorening av grundvattnet kan föranleda förbud mot användning av enskild avloppsanläggning om det är lång tid tills att allmän VA-anläggning är klar.

Sammanfattning

MÖD har fastställt ett förbud mot användning av en enskild avloppsanläggning eftersom de brister i anläggningen som nämnden påtalat bedömdes medföra en hög risk för förorening av grundvattnet i området. Att kommunen förelagts att inrätta en allmän va-anläggning i området har inte föranlett någon annan bedömning eftersom en sådan lösning ligger långt fram (ca tio år) i tiden.