M 3682-04 Miljööverdomstolen

Målnummer: M 3682-04
Beslutande myndighet: Miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2004-11-15
Kommun: Simrishamn

Slutsats

Tillstånd till sluten tank beviljades i efterhand, men tillståndet tidsbegränsades eftersom det fanns lämpligare lösningar.

Sammanfattning

En fastighetsägare hade utan tillstånd installerat en sluten tank för allt vatten i sitt fritidshus. Fastighetsägaren sökte tillstånd i efterhand, vilket han fick, fast tidsbegränsat i avvaktan på att han hittade en bättre lösning. Fastighetsägaren överklagade och ville ha ett permanent tillstånd.

miljööverdomstolen ansåg att det förvisso fanns mer lämpliga avloppslösningar än en sluten tank för allt avloppsvatten, men eftersom det inte under överskådlig framtid fanns några konkreta planer på utbyggnad av det kommunala avloppsnätet så flyttades tiden för det tidsbegränsade tillståndet fram för att fastighetsägaren skulle få möjlighet att i samråd med tillsynsmyndigheten finna en ny lösning på avloppsfrågan.