M 1527-15 Mark- och miljödomstolen Vänersborg

Målnummer: M 1527-15
Beslutande myndighet: Mark- och miljödomstolen Vänersborg
Avgörandedatum: 2015-09-23
Kommun: Orust

Slutsats

Tillräckligt antal barriärer gjorde att anläggning med minireningsverk, markbädd och UV-ljus kunde godtas trots närhet till vattentäkt.

Ansökan beviljades.

Sammanfattning

En tillsynsmyndighet beviljade tillstånd till ett minireningsverk med en efterföljande tät polerbädd och en UV-enhet. Grannarna hade en grävd brunn i närheten av utsläppspunkten och överklagade beslutet.

Anläggningen skulle ersätta en gammal anläggning utan efterföljande rening.

Grannarna menade att det måste finnas bättre utsläppspunkter än nära deras brunn. Tillsynsmyndigheten anförde att det fanns tredubbla barriärer och att utsläppspunkten i ett dike 22 meter från brunnen förvisso låg högre än botten på grannarnas brunn, men att det är en sluttning där grundvattenytan sannolikt lutar från brunnen. Sannolikheten att en sänktratt utbildas runt brunnen och att den når avloppets utsläppspunkt anses som låg. Skulle så ske finns tredubbla barriärer samt markens egen naturligt filtrerande förmåga.

Såväl länsstyrelsen som mark- och miljödomstolen gick på tillsynsmyndighetens linje och avslog överklagandet.