M 10505-17 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 10505-17
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2018-03-12
Kommun: Ljungby

Slutsats

Ändrad reningsmetod och flyttad utsläppspunkt var att jämställa med ny anläggning.

Sammanfattning

Den ursprungliga avloppsanläggningen på en viss fastighet har enligt ansökningshandlingarna avsett en infiltrationsbrunn i östlig riktning från huset. Den anläggning som anlades 2014 består i stället av en trekammarbrunn, fördelningsbrunn och en infiltrationsanläggning på 36 meter som enligt tillsynsmyndighetens fotografier och ritning är belägen i sydlig riktning.

Placeringen av utsläppspunkten har därmed ändrats från att ligga i östlig riktning från huset till att ligga söder om huset.

Mark- och miljööverdomstolen anser att fastighetsägaren har ändrat sin befintliga avloppsanläggning både vad gäller reningsmetod och utsläppspunkt. Eftersom ändringarna avser de viktigaste funktionerna vid inrättandet av en avloppsanläggning är hans åtgärd att jämställa med inrättande av en ny anläggning.