Utsläpp av miljöföroreningar från små avlopp

Umeå universitet m.fl. (den 06 12 2017). Utsläpp av miljöföroreningar från små avlopp. havochvatten.se. Hämtat från Utsläpp av miljöföroreningar från små avlopp: https://www.havochvatten.se/download/18.45976b02166b3c4458ce9f50/1541940379021/rapport-redmic-utslapp-av-miljofororeningar-fran-sma-avlopp.pdf