Smittsamma sjukdomar i ett förändrat klimat

SMI, S. S. (2011). Smittsamma sjukdomar i ett förändrat klimat. Stockholm: SMI, Socialstyrelsen, SVA.