Redmic- populärvetenskaplig sammanfattning 2017-12-06

RedMic. (den 17 07 2019). Redmic- populärvetenskaplig sammanfattning 2017-12-06. Hämtat från RedMic On-site Sewage treatment: http://www.redmic.se/news/131-utsla-pp-av-miljo-fo-roreningar-fra-n-sma-avlopp.html