Perfluorerade ämnen PFOS, PFOA med flera

Kemikalieinspektionen. (den 09 september 2014). Perfluorerade ämnen PFOS, PFOA med flera. Hämtat från Kemikalieinspektionen: http://www.kemi.se/sv/Innehall/Fragor-i-fokus/Perflourerade-amnen-PFOS-PFOA-med-flera/ den 10 november 2014