Klimatförändringar orsakade av människan

SMHI. (den 09 01 2019). Klimatförändringar orsakade av människan. Hämtat från www.smhi.se: https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimatforandringar-orsakade-av-manniskan-1.3833