Juridiken kring vatten och avlopp, Havs- och vattenmyndighetens rapport 2015:15

Christensen, J. (2015). Juridiken kring vatten och avlopp, Havs- och vattenmyndighetens rapport 2015:15. Havs- och vattenmyndigheten.