Höjning av grundvattennivå till följd av infiltration samt risken för ytlig uppträngning - fördjupat underlag

SGU. (den 19 10 2018). Höjning av grundvattennivå till följd av infiltration samt risken för ytlig uppträngning - fördjupat underlag.