Handbok om vattenskyddsområde, rapport 2010:5

Naturvårdsverket. (2010). Handbok om vattenskyddsområde, rapport 2010:5. Stockholm: Naturvårdsverket.