Handbok för avfallsutrymmen

Avfall Sverige. (2018). Handbok för avfallsutrymmen. Hämtat från www.avfallsverige.se: https://www.avfallsverige.se/fileadmin/user_upload/4_kunskapsbank/handbok_avfallsutrymmen.pdf den 15 09 2017