Grundvattenkvalitet för dricksvatten, enskild vattenförsörjning

Sveriges miljömålsmyndigheter och länsstyrelserna. (den 11 08 2021). Grundvattenkvalitet för dricksvatten, enskild vattenförsörjning. Hämtat från Sveriges miljömål: https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/grundvatten-av-god-kvalitet/enskilda-brunnars-vattenkvalitet/