Enskilda avlopp som källa till läkemedelsrester och andra kemikalier

Ejhed, H. e. (2012). Enskilda avlopp som källa till läkemedelsrester och andra kemikalier. Stockholm: IVL.