Enskilda avlopp som källa till läkemedelsrester och andra kemikalier, Rapport B 2070

IVL Svenska Miljöinstitutet. (2012). Enskilda avlopp som källa till läkemedelsrester och andra kemikalier, Rapport B 2070. Stockholm: IVL.