Desinfeksjon av utløpsvann fra minirenseanlegg, rapport nr 10-021

Rawcliffe, M., & Paulsrud, B. (2010). Desinfeksjon av utløpsvann fra minirenseanlegg, rapport nr 10-021. Oslo: Aquateam - Norsk vannteknologisk senter A/S.