Hitta på sidan

Bidrag för sanering av förorenade områden för att bygga bostäder

Behovet av bostäder är stort och förorenade områden många. Det finns bidrag för kommuner att söka för att finansiera sanering av förorenad mark för bostadsbyggande.

Sökande

Alla kommuner som har ett behov av bostäder och ett förorenat område som förhindrar bostadsbyggande.

Ansvarig för bidraget

Länsstyrelserna

Villkor

  • Alla typer av bostäder och bostadsstorlekar omfattas av bidraget.
  • Kommunen ska som minst ha fattat beslut om att påbörja detaljplaneläggning för bostäder.
  • En ansvarsutredning ska vara framtagen och Naturvårdsverket ska ha instämt i bedömningen av ansvaret.
  • Statliga medel kan användas för sanering till den nivå som krävs för bostadsändamål.
  • villkoren regleras i sfs 2004-100

Hur stort är bidraget?

Bidragets storlek varierar från fall till fall.

Exempel på åtgärder

Anslaget ska ge fler bostäder och fokus ligger på detta. Områden för förskolor och grönområden i anslutning till bostäderna kan i vissa fall omfattas av bidrag, vilket bedöms i det enskilda fallet. Antalet bostäder som planeras är av betydelse om statligt stöd beviljas.

Mer information

Miljömål

Publicerad: 2020-02-25
Uppdaterad: 2021-03-19
Sidansvarig: Webbredaktion